• Foto: Charlotte Mæland

Opprykksjubel

Skrevet av John Harald Kåsen