" />

Lagleders huskeliste

Det er mye å huske på som lagleder, oppmann eller teamkoordinator.  Her er et forsøk på en «huskeliste»:

Lagleders huskeliste

Info for våre viktige administratorer

Det er mye å huske på som lagleder, oppmann eller teamkoordinator.  Her er et forsøk på en «huskeliste»:

LAGLEDERENS OPPGAVER

 Lagleder – Dugnadsarbeid + annet

 • Sikre at alle spillere er spilleberettiget for Klubben      
 • Sørge for at kontingenten blir betalt     
 • Sørge for at lisens er betalt og at kvittering er med på kampene

(gjelder spillere som fyller 13 og eldre)

 • Overganger nye spillere       
 • Regnskap, om laget har egen konto     
 • Påmelding til cuper og turneringer      
 • Info til spillerne + foreldrene     
 • Samarbeid med trenere om turer, kamper etc.     
 • Administrere dugnadsarbeidet
 • Kafeteriaen – vi har ansvar for en uke høst og en uke vår    
 • Prosjektarbeid – vi har ansvar for et hovedprosjekt.    
 • Annet dugnadsarbeid, alle skal være med 15 timer inkl kafe (10timer for neste søsken)    
 • Loddsalg for klubben     
 • Loddsalg for NHF

INFO

Det finnes masse informasjon om håndball, treningsforslag, hvordan oppføre seg på banen, teknikkmerker, NHF-lovbok, spilleregler, Kamprapporter, kampoppsett, omberamming, sonetrening etc. finnes på www.handball.no region Sør-Vest

NB! 

Dokumentet ”Håndball med stil” er en fin rettesnor og holde seg etter.
Du finner dette også under:

www.handball.no

 

Når vi skriver at det og det er lagleders oppgaver betyr dette selvsagt ikke nødvendigvis at alt må utføres av lagleder. Han kan delegere oppgaver til andre i lagsapparatet og/eller til en av de øvrige foreldre som til daglig ikke sitter i lagapparatet.

 


ABC FOR LAGLEDERE

 

Lagledelse

Lederholdninger

Utvikle fellesskapet og lagånden

 • Ta alle med på råd, og vis respekt for alle.
 • Behandle alle likeverdig, og gi dem like sportslige muligheter.
 • Slå ned på baksnakk og illojalitet mellom spillerne.

 

Gi den enkelte ansvar og utfordringer

 • Stimuler til innsats og egenutvikling.
 • Ha tid til å snakke med hver enkelt spiller.
 • Gi ærlig feedback.

 

Utvikle en sportslig holdning i laget

 • Vær et forbilde gjennom egen oppførsel.
 • Krev respekt overfor dommer.
 • Krev sportslig holdning overfor motstanderne.
 • Lær alle å tape og vinne med samme sinn.

 

Opptreden på sidelinjen

 • Lagleder, trener og spillerne skal være samlet ved innbytterbenken under kampen.
 • Alle taktiske instruksjoner skal gis på en sakelig om sømmelig måte.
 • Det skal være ryddig på sidelinjen vår etter kamp
 • Husk at lagledere og trenere er klubbens ansikt utad.


 

Holdninger til dommeren

Lær spillerne å respektere dommeren

 • Det klarer seg med en dommer på banen!
 • Dommeren kan gjøre feil, men dommerens skjønn er en del av spillet.

Respekter dommeravgjørelsene – tenk fremover.

 

Slå ned på dårlig opptreden

 • Laglederens oppførsel betyr enormt for spillerens oppfatninger og valg av oppførsel – tenk fremover.
 • Vær særlig nøye med å lære spillerne å skille mellom respekt for personen og det å være uenige i  enkeltavgjørelser.
 • La oss alle bidra til at flere syntes det er moro å dømme håndball.

 

Tips til laglederen

 • Lag aktivitetsplan for sesongen, da blir det lettere å planlegge for alle.
 • Lag en komplett liste over spillerne med adresse, telefon og fødselsdato.
 • Lag en plan for møter med spillere og foresatte.
 • Lag en sjekkliste for hjemmekamper (deleger oppgaver).
  • Sekretariat
  • Dommer
  • Ball, vester utstyr, drakter etc
 • Sett opp kjøreliste for alle bortekampene.
 • Lag en utstyrsliste for legekofferten.