Ungdomsavdelingen

Ungdomsavdelingen favner alle fra mini til og med G / J 16.

Her er kjørereglene for ungdomsavdelingen

Ungdomsavdelingen i Sola Håndball har stor aktivitet med ca. 400 medlemmer

All trening foregår i Åsenhallen A og B, samt Solahallen.

Ungdomsavdelingen kan tilby:  

·          Fysisk trening under kyndig veiledning i et godt miljø

·          Utdannede / utdannelse av ledere / trenere. 

·          Delta i serien (koster oss 170.000,- denne sesongen)

·          Spilledrakter, nødvendig førstehjelpsutstyr og annet materiell

·          Administrativ hjelp

·          Kvalifisering til Bring (Jenter 16 – nasjonal serie)

·          Eget cup-arrangement i september, Sandnes Sparebank Cup i september

·          Felles tur til håndball-cup utenbys for aldersbestemte lag på våren (Kr Sand)

·          Jule-/sommeravslutning m.m

Alle medlemmer har gratis inngang til Sola Håndballs eliteseriekamper.

Alle medlemmer i Sola HK skal bidra med:  

·          Betale kontingent (og lisens fra det året de blir 13)

·          15 timer dugnadsarbeid for klubben (10 timer fra 2.søsken) (prosjektarb. og kiosk samlet) 

·          Sekretariats – hjelp for laget

·          Evt salg av skrapelodder.

·          Eget listelotteri (september / oktober)

Treningen starter opp i midten av august og holder på fram til mai. 

Opplysninger om treningstider fås ved henvendelse på kontoret tlf. 51 65 04 15, på e-mail info@sola-hk.no eller ved å sjekke treningstidene som ligger på nettet (www.sola-hk.no) eller ved å ta kontakt med:

Vi ønsker nye og gamle medlemmer, trenere, oppmenn og tillitsvalgte velkommen til sesongen.

Ikke minst ønsker vi også alle foreldre velkommen.