Grasrot

Neste gang du er hos tippekommisjonær kan du be om å bli registrert som grasrotgiver for Sola Håndball. Be din kommisjonær søke Sola på sin terminal, så vil man finne Sola Håndball for registrering. Organisasjonsnummeret til Sola Håndball er 971431105

Det har ingenting å si om du taper eller vinner på spillet ditt. Du blir heller ikke belastet noe for å være grasrotgiver. Har du for eksempel spilt for 100 kroner på Lotto gir Norsk Tipping fem kroner, som går direkte til den mottakeren du selv har knyttet til deg.

Her ser du hvor mange som støtter Sola Håndball

Bruk organisasjonsnummeret til Sola Håndball som er 971431105
Denne statistikken blir oppdatert en gang i døgnet.

Grasrotandelen gjelder for alle spillene til Norsk Tipping, bortsett fra Flax og Extra. Har du for eksempel spilt for 100 kroner på Lotto, gir Norsk Tipping fem kroner, som går direkte til den mottakeren du selv har knyttet til deg.

Når du skal levere spill fra og med 1. mars 2009, vil du bli gjort oppmerksom på at Grasrotandelen finnes. Denne informasjonen vil møte deg uansett om du spiller hos en kommisjonær, via norsk-tipping.no, på en spillterminal eller på mobilen.

Det blir satt av penger til grasrotmottakeren din for hvert eneste spill du leverer. Selv om ordningen starter i mars, vil den ha tilbakevirkende kraft fra 1. januar av. Det betyr at når du velger en mottaker du vil støtte, så vil den foreningen eller klubben motta Grasrotandelen av det du har spilt for så langt i 2009.

Vi sender en stor takk til alle som ønsker å støtte vårt viktige arbeid med sunne og kriminalitetsforebyggende fritidsaktiviteter for flere hundre barn og unge i Sola.

I håndballmiljøet ønsker vi å gi ungdommene gode holdninger som respekt, ærlighet, ydmykhet, disiplin og samhandling. Arbeidet styres av voksne instruktører og ledere.