Sportslig utvalg etablert – Vibeke (spiller), Linda (pressekontakt), Susann (spiller / styremedl.) og Monica (trener)

Vi har nå etablert sportslig utvalg med fem meget kompetente folk; Linda M. Næsheim (90694783) som blir pressekontakt og styremedlem ((må velges på ekstraordinært årsmøte i september)), Arne Olav Idland (kontakt spesielt mot hovedtrener), Kjell M. Stangeland, Inger Fossli og Rune Andersen.

Skrevet av NTH