Bring Håndballskole over for denne gang. Neste håndballskole er i vinterferien 2011

65 unger og 10 instruktører har de siste dagens kost seg i Åsenhallen.  Vi takker for denne gang, og ønsker velkommen tilbake – da til Gjesidige Håndballskole i vinterferien.  mer info kommer.

Skrevet av NTH