Informasjon om skade

Når uhellet er ute på trening eller kamp gjelder det å vite hva man skal gjøre både som spiller, foresatt og trener. Vi vil med dette skrivet gi informasjonen som trengs.

Når en spiller blir skadet på trening, kamp e.l. er det viktig at trener både informerer foresatte om skaden og skriver det inn på kamprapporten. Til foresatte ber vi dere ta kontakt med Idrettens Helsesenter på telefon 02033 for å melde inn skaden så raskt som mulig. Idrettens helsenter tilbyr nødvendig informasjon om hvordan du skal gå videre.

Skadetelefon
En telefonbasert rådgivningstjeneste med rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin. Her vil du få nødvendig informasjon om hva som må gjøres.

Formålet er å ivareta idrettsutøvere på alle nivåer gjennom behandlingsløpet.

Skadetelefonen gir råd om skadeforebygging og hva man bør gjøre ved akutte skader.

Åpningstider er alle dager fra kl. 09.00. – 21.00.

Deretter melder du inn skaden her.


Vi satser på minst mulig skader, men dersom uhellet er ute håper vi dette var informativt.

Lykke til 🙂